resize

Imogen+Cunningham+S+Francisco+1975+by+Abe+Frajndlich